Лекція №1 Тема: ВСТУП. СУТНІСТЬ СФЕРИ ПОСЛУГ

Лекція №2 Тема: РИНОК ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ.

Лекція №3 Тема: ЗМІСТ ТА ФОРМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ.

Лекція №4 Тема: СТРУКТУРА, ЗАДАЧІ ТА ФУНКЦІЇ СПО.

Лекція №5 Тема: ТЕХНОЛОГІЯ БРОНЮВАННЯ   ТА РЕЄСТРАЦІЇ В  ГОТЕЛІ.

Лекція №6 Тема: ТЕХНОЛОГІЯ ВИЇЗДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Лекція №7 Тема: ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ  ГОТЕЛЮ. НІЧНИЙ АУДИТ.

Лекція №8 Тема: СЛУЖБА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НОМЕРІВ ТА НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ  ПОСЛУГ.

Лекція №9 Тема: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ  ІНЖЕНЕРНО- ТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ.

Лекція №10 Тема: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛІ.

Лекція №11 Тема: ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.

Лекція №12 Тема: ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ СЛУЖБОВОГО ЕТИКЕТУ В ГОТЕЛІ.

Лекція №13 Тема: ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ.