Мета, завдання та структура курсу

Даний курс передбачає відомості про розвиток готельної індустрії на сучасному етапі, наведено класифікації засобів роз­міщення готельного типу і структуру управління ними, оха­рактеризовані функції основних готельних служб.

Розглянуто технологію прийому й обслуговування гостей, види і порядок оформлення документації, перераховані вимо­ги до підготовки номерів, послідовність виконання різних видів прибуткових  робіт і правила надання додаткових послуг.

Докладно розглядається комплекс функцій управління сучасним готелем (управління фінансовими дохо­дами, інформаційними технологіями, готельним маркетингом, безпекою в готелі, товарно-матеріальними ресурсами тощо) приділяється велика увага питанням культури поведінки пер­соналу готелів, етиці ділового спілкування в сфері готельного сервісу, навчанню персоналу, управлінню і проектуванню якості.

Даний курс складається з лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів та розрахований на 135 годин.