Ресторанне господарство є галуззю основу якої складають підприємства, що характеризуються єдністю форм організації виробництва і обслуговування споживачів і розрізняються за типами і спеціалізацією. 
Розвиток ресторанного господарства: 
- дає істотну економію суспільної праці завдяки більш раціональному використанню техніки, сировини, матеріалів; 
- надає робітникам і службовцям протягом робочого дня гарячу їжу, що підвищує їх працездатність, зберігає здоров'я; 
- дає можливість організації збалансованого раціонального харчування в дитячих і навчальних закладах. 
Ресторанне господарство однією з перших господарчих галузей України перейшло на ринкові відносини. Після приватизації підприємств змінилася організаційно-правова форма системи ресторанного господарства, з'явилася велика кількість приватних підприємств