Прізвище, ім’я, по батькові – Лифарь Олена Анатоліївна.

Рік закінчення ВНЗ, його назва – 2003 рік, Бердянський державний педагогічний університет, 2009 рік, Харківська національна академія міського господарства.

Спеціальність за дипломом, ОКР – «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», спеціаліст; «Менеджмент організацій», спеціаліст.

Дисципліни, які викладає – організація готельного обслуговування, організація ресторанного обслуговування, економіка підприємства, основи охорони праці в галузі, основи менеджменту, основи маркетингу, страхування в туризмі, ціноутворення в туризмі.

Тема розробки, над якою працює – розробка сайту викладача для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»

Проблема, над якою працює в міжатестаційний період – впровадження кредитно-модульної (кредитно-трансферної системи) організації навчального процесу у викладання дисциплін: «організація ресторанного обслуговування», «організація готельного обслуговування», «основи менеджменту» «основи маркетингу», розробка відповідного навчально-методичного забезпечення, його професійне спрямування; забезпечення об’єктивності при проведенні підсумкового та поточного контролю якості знань студентів.

Класний керівник групи – Т-2, основні напрямки роботи:

виховання у студентів почуття патріотизму;

формування навичок моральної поведінки, які ґрунтуються на елементах народної естетики;

формування творчої працелюбної особистості, умілих господарів, розвиток правової орієнтації, прищеплення любові до обраної професії;

впровадження та утвердження здорового способу життя, як невід'ємного елементу загальної культури.